Το FoulsPress είναι το μεγαλύτερο σύστημα αναμετάδοσης συνδέσμων σε πραγματικό χρόνο σε πλατφόρμα blogger!
Και είναι δωρεάν...

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

ΖΕΥΣ ΕΛΑΥΝΩΝ: Ει μη τι άλλο υπήρξεν ως φαίνεται, και παρ' ό...

ΖΕΥΣ ΕΛΑΥΝΩΝ
Ει μη τι άλλο υπήρξεν ως φαίνεται, και παρ' ό...
Feb 23rd 2020, 08:28


Ει μη τι άλλο υπήρξεν ως φαίνεται,
και παρ' ότι εις μακάβριαν στιγμήν και στάσιν φωτογραφηθείς
είς εύυπόληπτος και ευσεβής μάρτυς.
Μάρτυς ομολογουένως άξιος κηδευθήναι πάσηι τιμήι και δημοσία δαπάνηι,
¨ζωντανόν¨ (όχι γέλως αυθάδης περικαλώ!)
παράδειγμα προς μίμησιν γαρ.
Εάν δε είχε διασωθή και η αρχαία αιγυπτιακή τέχνη
ήξιζεν αν περαιτέρω μουμιοποιήσεως ίνα ο διαφανής
τύπου μαυσωλείου Λένιν τάφος του
κοσμεί παρά το μνημείον των Πεσόντων και το προαύλιον
της ημετέρας αθηναϊκής αμαρτωλοβουλής. ΄

 
 
 
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου