Το FoulsPress είναι το μεγαλύτερο σύστημα αναμετάδοσης συνδέσμων σε πραγματικό χρόνο σε πλατφόρμα blogger!
Και είναι δωρεάν...

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ: Γεράσιμος μοναχός Μενάγιας 1881-1957

ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία
Γεράσιμος μοναχός Μενάγιας 1881-1957
Jan 24th 2020, 21:00

Γεννήθηκε τὸ 1881 στὴν Κέρκυρα ἀπὸ πλούσια οἰκογένεια –τὸ ὄνομά του Σπυρίδων Μενάγιας. Στὸ Γυμνάσιο ἦταν μαθητὴς τοῦ νεοέλληνα λογοτέχνη Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη. Ἐσπούδασε ἐπὶ ἕξι χρόνια στὴν Ζυρίχη χημεία· ἐκεῖ παρεσύρθη ἀπὸ τὴν θεωρία τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τὸν ἀντίθετο πνευματισμό, διὰ τοῦ ὁποίου ἐγνώρισε τὴν ὕπαρξη τοῦ διαβόλου καὶ τὸν συνετάραξε τόσο ποὺ ἔγινε αἰτία τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν

 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ
 
 
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου